Cookies text

Tento web používá k analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu soubory cookies . Používáním webu s tím souhlasíte

Česká republika

Reklamační podmínky u produktů označených DSxxxxxxxx

 

  • Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přizná
  • Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

       Zboží na reklamaci zašlete na adresu:

      Gadgets House s.r.o.
Do Čertous 2634/7
Hala H1, logistický park P3
Praha 20
19300

 

Reklamační podmínky u produktů označených TExxxxxxxx - vaše vlastní distribuce

 

  • Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přizná
  • Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

      

Zboží na reklamaci zašlete na adresu:

      Gadgets House s.r.o.
Do Čertous 2634/7
Hala H1, logistický park P3
Praha 20
19300

 

Reklamační podmínky u produktů označených DSxxxxxxxx

Text

Reklamační podmínky u produktů označených TExxxxxxxx - vaše vlastní distribuce

Text